Vadovas – pagarbių tarpusavio santykių pavyzdys

Paskutinę vasaros savaitę teko susitikti ir bendrauti su savotiškomis, savo autentišką tapatumą turinčiomis ir atsakingai į vaikų adaptacijos procesą, pradėjus lankyti lopšelio grupę, žiūrinčiomis ugdymo įstaigomis.

VDU ŠA ir VšĮ „Vaikų ugdymas“ direktorė, lektorė doc. dr. Sigita Burvytė (Valiaus Jančiuko nuotr.).

Vis dažniau ugdymo įstaigos imasi iniciatyvos pasitelkti pagalbą iš išorės stiprinant pedagogų ir tėvų pasitikėjimą savimi suteikiant taip reikalingų žinių apie vaiko raidą, adaptacijos ugdymo įstaigoje procesą ir tinkamiausius pagalbos ir vaikų palaikymo būdus. Pirmiausia noriu padėkoti visoms įstaigoms, kurios mane pasikvietė ir pasitikėjo mano mokslinių tyrimų ir kitų mokslininkų atliktų tyrimų įžvalgų apibendrinimais. Tikiuosi, kad suteiktos žinios padės tėvams ir pedagogams turėti aiškią vaikų ugdymo kryptį, kuri bus orientuota į jų gerovę.

VDU ŠA ir VšĮ „Vaikų ugdymas“ direktorė, lektorė doc. dr. Sigita Burvytė ir Vilniaus r. Rudaminos lopšelio-darželio direktorė Irena Bylinska (Valiaus Jančiuko nuotr.).

Šio straipsnio temos įkvėpėja tapo Vilniaus r. Rudaminos lopšelio-darželio direktorė Irena Bylinska, kuri seminaro tėvelias temą ir datą su manim suderino dar birželio mėnesį. Šiltas bendruomenės narių šypsnis, geranoriškas pasisveikinimas, pagarbus sutikimas ir palydėjimas pas vadovę nuteikė  saugiai ir ramiai. Nuoširdus vadovės sutikimas ir draugiškas rankos paspaudimas ir palydėjimas iki salės leido mums patogiai ir ramiai pasiruošti paskaitai. Nebuvo nieko fasadiško, viskas vyko nuoširdžiai, jautėsi, kad žmonėms svarbūs tarpusavio santykiai.

Vilniaus r. Rudaminos lopšelio-darželio bendruomenė (Valiaus Jančiuko nuotr.).

Bet didžiausią įspūdį paliko tai, kai direktorė, pasisveikinusi su tėvelių bendruomene, pakvietė į salės priekį tiek ikimokyklinio ugdymo mokytojas, tiek padėjėjas, tiek virtuvės darbuotojas ir visą techninį personalą, kiekvieną pristatė tėvų bendruomenei, kad su visais susipažintų. Tai buvo gražu, juk vienas vadovas be savo komandos nieko negali padaryti, kad ikimokyklinio ugydmo įstaigoje užtikrintų vaikų gerovei reikiamas sąlygas. Stebėjau šį reginį ir žavėjausi. Juk vaikai mokosi iš pavyzdžio, tad supratau, kokį gražų pavyzdį mato šios ugdymo įstaigos vaikai – kaip gerbti ir tinkamai parodyti pagarbą šalia esančiam žmogui, tiesiog supažindinant bendruomenės narius vienus su kitais.

Vilniaus r. Rudaminos lopšelio-darželio ugdytinių tėveliai (Valiaus Jančiuko nuotr.).

Juk viskas prasideda bendruomenėje nuo tarpusavio santykių, o kaip mes galime sukurti tarpusavio santykius, jeigu vieni kitų nepažįstame. Ko vertas ugdymo įstaigos taisyklių pristatymas, jeigu tėvai nedalyvauja jas kuriant – tos taisyklės ir lieka svarbios tik pedagogams ar vadovui. Vadovės komandos pristatymą palydėjo tėvelių ilgi ir nuoširdūs aplodismentai. Ir kiek kartais nedaug reikia, tik parodyti dėmesį. Po tokios šiltos įžangos buvo smagu dalintis teorinėmis įžvalgomis. Po mano paskaitos tėveliai pasiskirstė į vaikų grupes, kur aptarė savo grupės rūpimus klausimus. Žavi vadovo pasitikėjimas pedagogais ir grupės bendruomenės nariams galimybių patiems kurti glaudžius tarpusavio santykius, paremtus siekiu sukurti vaikų gerovei reikiamą aplinką, suteikimas.

Man kaip tyrėjai buvo įdomu pajusti jau seniai patirtą auditorijos rodomą kuklų smalsumą teorinėms žinioms. Nuoširdūs ir smalsūs žvilgsniai bei visą informaciją sugeriančios akys atspindėjo bendruomenės narių nuoširdumą. Gal tai išskirtinai jautėsi todėl, kad tai maža, kamerinė kaimo vietovės bendruomenė?

Vilniaus r. Rudaminos lopšelio-darželio smalsūs tėveliai (Valiaus Jančiuko nuotr.).

Stebėjau tuos nuoširdžius žmonių žvilgsnius ir jaučiau, kad jie sugeria šią informaciją, ir net neabejoju, jog atvedę savo atžalas į darželį jie žinos ir gebės padrąsinti vaikus, pasitikės jais ir parodys jiems, kad jie patys gali įveikti sudėtingas gyvenimiškas situacijas. Net neabejoju, kad daugumai pavyks parodyti pagarbą vaikų pastangoms tyrinėti ir pažinti supantį pasaulį. Pagalba kitiems vaikams, tėvams, pedagogams – tai tie pavyzdžiai, kuriuos matys šios bendruomenės vaikai.

Tik pagarbą jaučiantis darbuotojas gali gerbti vaikus ir kitus suaugusiuosius (Valiaus Jančiuko nuotr.).

Kai vaikai jaučiasi pastebėti, kai jiems rodoma pagarba, jie įgauna pasitikėjimo savimi ir nebijo suklysti. Juk visi klystame, tik svarbu žinoti, ką darome suklydę. Vieni ir toliau kaltiname kitus dėl savo nesėkmių, o kiti padarome teisingas išvadas ir keičiame savo elgesį atsidūrę panašiose gyvenimiškose situacijose. Tėvai ir kiti ugdytojai nieko neturi daryti už savo vaikus, ką jie gali patys padaryti pagal savo amžių. Tik įveiktos sudėtingos situacijos suteikia vaikams galimybę ugdyti savarankiškumą, nes savarankiški žmonės labaiu pasitiki savimi. Tad būtina, kad vaikas kuo anksčiau suvoktų, jog jo pasirinkta veikla turi pasekmių ir jis yra savo gyvenimo šeimininkas. Jis sprendžia, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, tad suaugusiųjų užduotis – padėti vaikui suprasti, koks elgesys yra tinkamas ir koks – ne. Tad pastebėję netinkamai besielgiantį vaiką privalome tuoj pat suteikti jam informacijos, kad taip elgtis netinka, paaiškinti argumentuodami faktais, kodėl netinka taip daryti. Vaiku pasitikintys tėvai pasakys jam: „Tikiu, kad kitą kartą tu pasirinksi tokius veiksmus, kurie nežaloja tavęs ir aplinkinių.“

Vilniaus r. Rudaminos lopšelio-darželio bendruomenė (Valiaus Jančiuko nuotr.).

Tad norėdami išugdyti pagarbiai besielgiančius vaikus turime pateikti jiems kuo daugiau gyvenimiškų pavyzdžių – privalome vieni su kitais elgtis taip, kaip norėtume, kad su mumis elgtųsi. Anot J. B. Peterson (2019), neleiskime savo vaikams daryti nieko, dėl ko imtume jų nekęsti. Padėkite vaikams išmokti gyventi dabar, pastebėję netinkamą elgesį iškart suteikite vaikams informacijos ir neleiskite įsisenėti netinkamo elgesio įgūdžiams. Padėkite vaikams išmokti susidoroti su tuo, ką jie regi priešais save. Jeigu vaikai negeba savarankiškai patenkinti savo poreikių pagal amžių, padėkite jiems įveikti šiuos vidinius barjerus. Juk neskęstančiame laive žmogus gali būti laimingas, o kai įkelia koją į gelbėjmosi valtį! Ir kas galėtų žinoti, kur jis nukeliaus ateityje. Ta kelionė gali pasirodyti daug geresnė nei sėkmingai atplaukęs laivas…

Lyginkite savo vaikus su tuo, kas jie buvo vakar, o ne su tuo, kas jie yra šiandien. Kasdien rodykite pagarbą vaiko norams ir pastangoms pažinti supantį pasaulį

Iškilus vaikų ugdymo probleminėms situacijoms ar ugdymo klausimams, nebijokite kreiptis pagalbos. Kviečiame kartu ieškoti pozityvių vaikų ugdymo situacijų sprendimų. Kreipkitės konsultacijos.tevams@gmail.com.

Šaltiniai:

Peterson, J. B. (2019). 12 gyvenimo taisyklių. Chaoso priešnuodis. Vilnius: Tyto  alba, 454.
VDU Švietimo akademijos docentė,

VšĮ „Vaikų ugdymas“ direktorė dr. Sigita Burvytė

Daugiau informacijos rasite:

www.ugdykimkartu.lt

www.ugdykim.lt

www.tevyste.lt

 

 

Projektas „Ar žinai, kaip užauginti laimingą žmogų?“, Nr. J05-LVPA-K-04-0066

© Sigita Burvytė, 2019

© VšĮ „Vaikų ugdymas“, 2019

Kūriniui taikoma CC BY 4.0 licencija, kuri leidžia neribotą kūrinio ar jo dalių panaudą su privaloma sąlyga nurodyti autorių ir pirminį šaltinį.