Kursų autorės – Ina Sokolska ir Sigita Burvytė

Ina Sokolska

Teisininkės išsilavinimą turinti mama, kuri, susidūrusi su vaiko auginimo iššūkiais, pradėjo ieškoti atsakymų. Teko nemažai išmokti ir daug padirbėti visų pirma su savimi. Taip ji atrado pozityviąją tėvystę kaip kelią į laimingą šeimos gyvenimą. Pasak Inos, jei būtų galima apibūdinti pozityviąją tėvystę vienu sakiniu, tai būtų frazė, kurią ji pamatė ant Sigitos konsultacijų kabineto durų: „Pasaulyje yra tik vienas nuostabus vaikas ir kiekviena mama jį turi.“

Sigita Burvytė

  • Sigita Burvytė – trijų nuostabių, kūrybingų ir savarankiškų sūnų mama.
  • Sigita yra edukologijos mokslų daktarė. Mokslinių tyrimų sritis – pozityvi tėvystė, vaikų, tėvų ir mokytojų tarpusavio santykiai, pagalba vaikui imliaisiais jo raidos periodais ir kt.
  • Sigita ne tik atlieka mokslinius tyrimus šioje srityje, bet ir dirba praktinį darbą su šeimomis, pedagogais ir kitais ugdytojais, teikia individualias konsultacijas šeimoms vaikų ugdymo klausimais, veda grupinius užsiėmimus, rengia stovyklas ir edukacinius projektus.
  • S. Burvytė dirba su vaikais ir paaugliais individualiai, yra parengusi ir patvirtinusi vaikų ir paauglių socioemocinio stiprinimo programas, kurias sėkmingai taiko praktikoje.
  • Sigita veda daug seminarų tėvams ir kitiems ugdytojams, siekdama stiprinti jų pasitikėjimą savimi vaikų ugdymo srityje.
  • Ji  yra daugelio projektų, kurie skirti gerinti skirtingas vaikų kompetencijas (skaitymo, rašymo, matematikos, savęs pažinimo ir savo emocijų atpažinimo įgūdžių stiprinimo ir kt.), vadovė.
  • Sigita parengė daug mokslinių bei visuomenės šviečiamųjų straipsnių, mokslinių studijų kaip autorė ar bendraautorė. Ji  sukūrė daug metodinių priemonių, virtulių paskaitų pedagogams ir tėvams, dalyvavo televizijos laidose vaikų ugdymo klausimais.
  • Daugiau nei 10 metų organizuoja stovyklas šeimoms ir vaikams „Tėvai vaikams – vaikai tėvams“, siekiant stiprinti vaikų socioemocines kompetencijas.
  • Yra internetinių portalų www.ugdykim.lt, www.tevyste.lt, www.ugdykimkartu.lt įkūrėja.